Czy Twoją ulubioną cyfrą jest . . .

  Jeżeli ze wszystkich cyfr najbardziej do serca przypadła Ci Jedynka . . .

 

  Z nas wszystkich masz największe poczucie własnej wartości. (Jeżeli brać

  masz udział w zawodach, a nie jesteś pewien czy je wygrasz - to wcale

  nawet do nich nie przystępujesz!) Nie ma dla Ciebie innego miejsca niż

  pierwsze! - i my wszyscy cenimy cię za to bardzo.

 

  A jak dobrze znasz Jedynki?

  Kiedy 1=1?

 

  1=1+1-1•1:1=1

 

  Do pustej butelki włóż jeden grosz.

  Ciasno ją zakorkuj.

  Jak będziesz mógł wydostać ten grosz

  bez jej odkorkowania, lub jej rozbicia?

 

  Po dodaniu jakich 5-ciu identycznych cyfr ich suma

  równać się będzie 14?

 

  Czy możesz ułożyć cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

  w taki sposób żeby po ich dodaniu

  równały się jeden?

 

  Odpowiedzi pod P.S.

 

 

  P.S.

  Przedstawiony cioci Poli w Nowym Yorku

  już wtedy bardzo sławny Albert, podobno

  bardzo lubił jedynki.

  Nie uznawał siebie samego jakkolwiek za

  matematyka pierwszej klasy . . .

  Zachowany z tego spotkania bilecik wizytowy całkowicie to potwierdza, że Pan Einstein

nie siedziałby przy innym stoliku niż przy tym z numerem Jeden.

Odpowiedzi znajdziecie Państwo na samym końcu blogu o Hinduskiej Mądrości.